Part 1

AFBTripla intalnire cu un elefant

Triple Meeting with an Elephant

Brooklyn Bridge – New York, o construcţie la care şi-au adus contribuţia mai multe personalităţi, dintre care unii au rămas drept eroi. Proiectul a fost realizat de John Augustus Roebling care s-a accidentat în timpul construcţiei, piezându-şi până la urmă viaţa. Roebling şi-a strivit piciorul drept în timpul unei manevre fluviale lângă pod. Rana s-a infectat şi a decedat. Washington Roeblig – fiul său – a preluat lucrarea, dar după un timp a căzut la pat bolnav din cauza vizitelor sale în chesoanele picioarelor de pod (fenomenul compresie/decompresie). A urmărit inaugurarea podului dintr-o cameră din oraş. Onoarea de a termina podul i-a revenit soţiei, care fără cunoştinţe inginereşti, a dus treaba la bun sfârşit. A fost prima care a traversat oficial podul.

Brooklyn Bridge – New York, a building for which several personalities have contributed, some of whom have remained heroes. The project was carried out by John Augustus Roebling, who was injured during the construction, eventually killing his life. Roebling crushed his right foot during a river maneuver near the bridge. Wound infected and died. Washington Roeblig – his son – took over the work, but after a while he fell ill because of his visits to the legs of the bridge (compression / decompression phenomenon). He followed the inauguration of the bridge in a room in the city. The honor to finish the bridge was returned to the wife, who, without engineering knowledge, had done the job. He was the first to cross the bridge.

 

.

Zepellin

Zeppelin station at Empire State Building

Vârful clădirii Empire State a fost gândit ca punct de ancorare al zepelinelor. S-a dovedit o naivitate tehnică, în special pentru faptul că celălalt capăt rămânea liber în bătaia vântului. Astfel ambarcarea şi debarcarea deveneau foarte periculoase. Totuşi a existat un personaj imaginar care ar fi avut curajul: King Kong. Ca o rezultantă a traficului maimuţelor, la baza clădirii a apărut o junglă.

The top of the Empire State building was thought of as an anchor point for the zeppelins. It was a technical naivity, especially because the other part of the zeppelin was free in the wind. Landing would be very dangerous. Still, there was an imaginary character who would have had the courage for boarding: King Kong. As a result of monkeys traffic, a jungle emerged at the base of the building.

 

.

Penn Station

Penn Station

Gara Pennsylvania este principala staţie de cale ferată din New York. A apărut odată cu modernizarea locomotivelor şi a tehnicii de construcţie a tunelelor (pe sub râul Hudson). Situată în Manhattan, a fost ridicată între anii 1901-1910. S-a avut ca model Gare d’Orsay Paris. După un declin al utilizării, s-a hotărat demolarea clădirii şi s-a reconstruit în perioada 1963-1969. Demolarea a fost însoţită de proteste de stradă iar New York Times scria: “Oraşul primeşte ceea ce vrea, ceea ce e în stare să plătească, şi în cele din urmă, ceea ce merită.” “Până când primul perete nu a căzut, nimeni nu a crezut că Penn Station va fi cu adevărat demolată, sau că New York-ul ar permite acest act monumental de vandalism împotriva celui mai mare şi frumos edificiu de eleganţă romană.“
Penn Station se află astăzi în întregime sub Madison Square Garden – celebra arenă americană.

Pennsylvania Rail Station is New York’s main railway station. It came up with the modernization of locomotives and tunnel construction (under the Hudson River). Located in Manhattan, it was built between 1901 and 1910. It was Gare d’Orsay Paris. After a decline in use, it was decided to demolish the building and rebuilt between 1963-1969. The demolition was accompanied by street protests, and the New York Times wrote: “The city receives what it wants, what it is capable of paying, and finally what it deserves.” “Until the first wall fell, no one thought Penn Station would be really demolished, or that New York would allow this monumental act of vandalism against the largest and most beautiful edifice of Roman elegance. “
Penn Station is today entirely under Madison Square Garden – the famous American arena.

.

Singer

Singer Building

O girafă gigantică” – The New York Globe

O mansardă bulboasă şi o gigantică lanternă” – The New York Times

Acestea au fost titlurile ironice cu care presa americană a întâmpinat apariţia clădirii Singer Building în New York.
Singer Building sau Singer Tower a fost ridicată în 1908 de către compania producătoare de maşini de cusut Singer. Avea 47 de etaje. În perioada 1908 – 1909 a deţinut recordul de înălţime în lume. Arhitectul Ernest Flagg – un exponent al stilului Beaux-Arts a fost angajat să realizeze proiectul. În 1961 Singer Manufacturind Company a vândut clădirea mutându-se în Rockefeller Center. Clădirea nu a primit certificatul de “Monument de arhitectură” astfel încât noul proprietar a dispus demolarea ei şi înlocuirea cu una nouă. Noua clădire avea pe etaj un spaţiu de 10 ori mai mare. Etajele turnului Singer deveniseră mult prea strâmte pentru ambiţiile modernului New York. New York Times a scris:
“Cutezanţă în ’08, obscuritate în ’68”.

Clădirea Singer era frumos decorată în teracotă, cărămidă roşie, piatră colorată. A fost cea mai înaltă clădire din lume supusă demolării voite. A fost cea mai înaltă clădire din lume pusă la pământ, record bătut de tragedia celor două Turnuri Gemene – World Trade Center din anul 2011. Interiorul era decorat cu o pădure de coloane din marmură care purtau emblema companiei. După demolare toate decoraţiunile au fost vândute.

An architectural giraffe ” – The New York Globe
“A bulbous mansard and
giant lantern at the peak” – The New York Times
These were the ironic titles with which the American press witnessed the appearance of the Singer Building in New York.
Singer Building or Singer Tower was erected in 1908 by the Singer Sewing Machine Company. It had 47 floors. Between 1908 and 1909 he held the world record. Architect Ernest Flagg – an exponent of the Beaux-Arts style, was committed to the project. In 1961, Singer Manufacturind Company sold the building and moved to the Rockefeller Center. The building did not receive the landmark certificate so the new owner ordered hits demolition and replacement with a new one. The new building had up to 10 times more space on the floor. The floors of the Singer tower had become too narrow for the ambitions of modern New York. New York Times wrote:
““Daring in ’08,
Obscure in ‘68.”
The Singer building was beautifully decorated in terracotta, red brick, colored stone. It was the tallest building in the world subjected to the willful demolition. It was the world’s tallest building, a record beaten by the tragedy of the Twin Towers – World Trade Center in 2001. The interior was decorated with a forest of marble columns that wore the company emblem. After demolition all the decorations were sold.

.

Titanic between bridges

The New York Experiment – Titanic between Bridges

O surpriză plăcută pentru mine: descoperirea omagiului adus de New York victimelor naufragiului vaporului Titanic. Titanic este un subiect pe care l-am studiat un an. Mereu apar lucruri noi. In apropierea Podului Brooklyn se află Seaman’s Church Institute; pe această clădire s-a construit prin subscriptie publică un far si un catarg – două simboluri drept omagiu. In timp de reprezentam in detaliu clădirea – nu au rămas prea multe imagini cu ea – am simtit că am de-a face cu Palatul Dogilor din Venetia. Clădirea nu mai există dar farul a rămas – undeva pe o arteră.

A pleasant surprise for me: the revelation of New York’s tribute to the victims of the Titanic ship’s wreck. Titanic is a topic I’ve been studying for an year. There are always new things to discover. Near the Brooklyn Bridge is the Seaman’s Church Institute; on this building was built by public subscription a lighthouse and a mast – two symbols as homage. While I was representing the building in detail – there were not many pictures left with it – I felt I had to deal with the Doge Palace of Venice. The building no longer exists, but the lighthouse remained – somewhere on a street.

.

High Line

High Line

High Line a fost soluția tehnică de eliberare a traficului în West Manhattan. Pentru aprovizionarea magazinelor circula un tren de marfă chiar pe mijlocul străzii. Acesta începuse să facă victime, fiind greu de controlat prin mulțime. Asftel a apărut un agent – West Side Cowboy – care mergea înaintea trenului pe un cal, fluturând un steag de semnalizare și făcând zgomot. Dar până la urmă totul a fost modernizat prin construirea unei artere la înăltime denumită High Line – 1929, evitându-se și mare problemă a celor 105 de intersecții. Si cum totul evoluează la New York, și această soluție a fost abandonată, artera de la înălțime rămânând un spațiu verde, frumos îngrijit de autorități.

.

Chelsea Piers

Chelsea Piers

Chelsea Piers sunt o serie de terminale maritime de lux construite pe piloni în Chelsea, în partea de vest a Manhattanului. Situate la vest de autostrada West Side (Eleventh Avenue) și Hudson River Park și la est de râul Hudson, ele au fost inițial doar un terminal de nave de pasageri la începutul anilor 1900, care a fost utilizat de RMS Lusitania și a fost destinația vaporului RMS Carpathia după salvarea supraviețuitorilor de pe RMS Titanic. Pilonii au înlocuit o varietate de structuri degradate de pe malul apei cu un rând de clădiri mărețe înfrumusețate cu fațade de granit roz.

.

 

Biltmore Hotel Clock in Palmcourt

Clădirea a fost demolată in 1981 in ciuda statutului de „landmark” si a demonstratiilor de strada. A avut la recepţie in Palmcourt un ceas sub care se dădeau întâlniri diverse. De aici a rămas în SUA expresia: ”Ne întâlnim sub ceas!”. A rămas faimoasă şi pentru legatura directă cu gara Grand Central. După demolarea clădirii, ceasul a ajuns în holul noii clădiri.

The building was demolished in 1981 despite its status of “landmark” and many street rallyies. It had at the reception desk in Palm Court a watch under which various meetings were held. Hence the phrase “We meet under the clock!” It has also been famous for its direct connection to Grand Central Station. After the demolition of the building, the clock reached the lobby of the new building.

.

Hudson Transfer

Hudson River, o cale de apă prea lată pentru a i se construit un pod, a beneficiat de o trecere cu platformă plutitoare. Și astăzi se mai văd rămășitele structurii care susținea instalația de transfer. Aici se făcea intrarea dinspre New Jersey în Manhattan, mai departe circulându-se pe calea ferată suspendată High Line.

.

Catedrala

Pe Broadway în Manhattan 233 s-a construit impunătoarea cladire Woolworth Building 1910 – 1912. A deținut recordul de înalțime la vremea sa. La inaugurare, președintele Wilson i-a aprins luminile apăsand un buton din Washington. A fost denumită Catedrala Comertului datorită decorațiunilor interioare și exterioare. Lobby-ul este cruciform – foarte faimos. Intrarea în clădire are aspectul unui portal al unei catedrale din Europa Occidentală. Clădirea a devenit profitafilă datorită ascensorului de mare viteză.

.

Part 2

Clock Tower

Clock Tower

Campanile di Piazza San Marco, Venezia – acesta a fost modelul după care americanii au construit Turnul Ceasului. Clădirea se află în vecinătatea parcului Madison Square, foarte aproape de clădirea Flatiron. Timp de patru ani a fost cea mai înaltă clădire din lume. Turnul are 41 de etaje, iar ceasul are cadrane pe toate cele patru feţe ale turnului, fiind între cele mai mari din lume.

Campanile di Piazza San Marco, Venezia – this was the model after which the Americans built the Clock Tower. The building is in the vicinity of Madison Square Park, very close to the Flatiron building. For four years it was the tallest building in the world. The tower has 41 floors, and the clock has quadrants on all four sides of the tower, being among the largest in the world.

Empire Antisuicide

Empire State Building Lobby

Cele două intrări în clădire sunt dominate de forme din oţel inoxidabil. Lobby-ul are trei nivele. La parter există o frescă din aluminiu în care este reprezentată clădirea. Primele 85 de etaje ale clădirii sunt ocupate de diverse instituţii, iar cele 16 nivele superioare rămase formează Turnul art-deco. Ultimul nivel este Observatory Deck; pentru o lungă perioadă de timp balustrada era dotată cu ameninţătoare coase împotriva sinuciderilor.

The two entrances to the building are dominated by stainless steel shapes. The lobby has three levels. On the ground floor there is an aluminum fresco in which the building is represented. The first 85 floors of the building are occupied by various institutions, and the 16 upper levels remain the art-deco Tower. The last level is Observatory Deck; for a long time the railing was endowed with threatening sewers against suicides.

.

Flatiron

Decoration of Flatiron Building

Clădirea Flatiron a fost cel mai criticat zgârâie-nori din New York. Toată presa a publicat articole referindu-se la secţiunea sa triunghiulară şi teama de a se prăbuşi.
Dar o gafă de construcţie a fost dotarea clădirii cu toalete… doar pentru Bărbaţi. Problema a fost rezolvată în scurt timp, cu o improvizaţie: s-a hotărat ca sistemul de toalete Bărbaţi / Femei să alterneze pe etaje. Astăzi, Flatiron este unul dintre obiectivele de mare atracţie ale oraşului. A fost subiect pentru picturi, filme, fotografii şi cărţi poştale. Decoraţiunile exterioare sunt deosebit de frumoase. Am găsit în documente exprimarea: “Renaissance palazzo with Beaux-Arts”.    A fost prima clădire construită pe structură de metal din New York. De aici îi vine denumirea “blocul de metal”, flat-iron. Seamănă cu o felie de tort.

.

Garden of the Nations

Gardens of the Nations

Grădina naţiunilor se află la etajul al 11-lea al clădirii principale din complexul Rockefeller. Arhitectul Ralph Hancock s-a ocupat între anii 1933-1935 de amenajarea grădinii, ce cuprindea plante diverse, lalele, pomi, piatră, cascade. Ţările reprezentate au fost Olanda, Franţa, Japonia, Italia şi Spania. Inaugurarea s-a făcut cu mare fast. Consumurile cu apa şi energia erau mari; în 1938 grădina a devenit nerentabilă şi a fost închisă. În imagine este reprezentată printr-un pom înflorit. Dar în pictura mea am vrut să pun în evidenţă un alt aspect, şi anume: tot complexul Rockefeller s-a construit pe locul unei foste grădini botanice – Elgin Gardens. Ea este reprezentată în imagine prin Sera Elgin, pe care am plasat-o în Central Park.

.

.

Lower Manhattan from EmpireStateBuilding

Empire State Building Observatory Desk

Un studiu financiar arată ca banii obţinuţi din biletele de vizitare a observatorului întrec încasările chiriilor de la toate încăperile din clădire. Pe bilete este înscrisă menţiunea de „suvenir” ca să le preţuieşti cum se cuvine. Dar între zona de parter şi ultimile etaje nu e nimic de văzut. Se circulă cu lifturi dispuse în axul clădirii. Observatory Deck este o răsplată pentru cei ce se mulţumesc cu o privire generală asupra Manhattan-ului.

A financial study shows that the money earned from the observer’s visitor tickets exceeds the rent earnings from all the rooms in the building. The ticket is marked as a “souvenir” to cherish it properly. But there is nothing to see between the ground floor and the last floors. It runs with elevators situated in the center of the building. Observatory Deck is a reward for those who are content with a general look at Manhattan.

.

Park Row

Walking in Row Park

Activitatea ziaristică din secolul al 19-lea se desfăşura în cele mai impozante clădiri din New York. Clădirile erau concentrate în Park Row, unde era şi primăria. Cele trei mari ziare îşi construiseră sediu aici: The New York Times, The New York Tribune şi The New York World. Dintre acestea, The New York World Building a fost pentru mulţi ani cea mai înaltă clădire din lume.

19th-century journalism took place in the most imposing buildings in New York. The buildings were concentrated in Park Row, where the mayor’s office was. The three major newspapers had their headquarters here: The New York Times, The New York Tribune and The New York World. The New York World Building has been for many years the tallest building in the world.

.

Wind at Flatiron

Scene at Flatiron Building

S-a născut deja o legendă în legătură cu vârtejurile şi curentul puternic din jurul clădirii – cele mai puternice din oraş, după unii istorici. Vântul ridica rochiile fetelor, iar tinerii stăteau la pândă pentru a admira peisajul. Un poliţist venea special lângă clădire pentru a-i alunga pe aceşti obraznici. Aici s-a născut expresia americană “23 skidoo” rostită întâi de politişti, un fel de “Dă-i cu roiul!”. “23” vine de la numele străzii: 23rd Street (Manhattan). Pe șapca polițistului sunt lunetele de pe Empire State Building

A legend has already been born about the whirlwinds and the strong current around the building – the most powerful in the city, according to some historians. The wind lifted the girls’ dresses, and the youngsters stood lurking to admire the scenery. A policeman came up beside the building to expel these naughty ones. It was here that the American expression “23 skidoo” was born first by police officers. “23” comes from the street name: 23rd Street (Manhattan).

.

Work on Fifth Av

Work on Fifth Avenue

Două apariţii surpriză în studiile mele: vehiculul cu care se putea face un tur prin oraş şi turnul de control al traficului. Vehiculul – arătând ca o amfibie – pleca din faţa clădirii Flatiron. Era de fapt un cărucior fără acoperiş, cu băncuţe, condus de un şofer. Turnul l-am putut observa şi studia în fotografii vechi luate pe Fifth Avenue în apropierea Bibliotecii Publice New York. Era mic la bază pentru a lăsa loc traficului, iar sus era o cabină cu frumoase decoraţiuni exterioare. Avea trei semnale luminoase dispuse pe orizontală şi îmi pare ca atunci a apărut „semaforul” cu verde, galben şi roşu.

Two surprise appearances in my studies: the vehicle that could make a city tour and the traffic control tower. The vehicle – looking like an amphibian – was leaving in front of the Flatiron building. It was actually a trolley without a roof, with benches, driven by a driver. The tower could be seen and studied in old photographs taken on Fifth Avenue near the New York Public Library. It was small at the base to leave the traffic, and the top was a cabin with beautiful exterior decorations. It had three bright lights arranged horizontally and it seems to me that the “traffic light” appeared with green, yellow and red.

.

Queensboro B

Ed Koch Queensboro Bridge. The Market

Din toată povestea construirii podului şi a împrejurimilor, am ales să surprind trei lucruri: forma podului “cel urât” văzut de pe mal, telefericul şi piaţa Food Emporium. Lucrarea poate să devină una dintre piesele mele preferate ale seriei. Este o combinaţie între efortul tehnic american şi Vestul Sălbatic, reprezentat aici de căruţele fermierilor.

From the story of the construction of the bridge and the surrounding area, I chose to capture three things: the form of the “ugly” bridge seen from the shore, the teleferic and the Food Emporium market. The work can become one of my favorite pieces of the series. It is a combination of the American technical effort and maybe the Wild West, represented here by the farmers’ wagons.

.

Port of Zepellins

Chelsea Port of Zeppelins

Imaginea este o simplă combinație a unor elemente explicate anterior. Ea pune în evidență zona cu zgârâie-nori Low Manhattan împreuna cu terminalele Chelsea, având la baza povestea fantezistă a stației de zepeline din vârful clădirii Empire State Building.

Part 3

AFBNYTimes

Times Building

The New York Times s-a stabilit în această clădire venind din Park Row, de langă Primărie. Clădirea domina Times Square. Este o clădire triunghilară în două trepte. Seamănă cu Flatiron Building. A fost deosebit de frumoasă cu decoraţiuni spectaculoase. Astăzi este complet acoperită cu sticlă şi reclame luminoase. Interiorul nu mai este locuit. Ziarul american a dat numele clădirii (Times Tower) şi numele pieţei (Times Square).

.

AFBCh Entrace crossing HCen Park

Chrysler Building Entrance in Central Park

Impunătoarea intrare din cunoscuta clădire Chrysler m-a determinat s-o consider un subiect pentru această serie tematică. Două fenomene caracterizau timpul în care a apărut clădirea, şi anume: marea criză – Great Depression – cu sărăcia ei şi ridicarea unor legendari zgârâie nori precum Chrysler Building. În Central Park s-a ridicat un Hooverville, un cartier al săracilor când Preşedintele Americii era Herbert Hoover.

.

Way back of the Elph

The return way of Elephants on Brooklyn Bridge

Proba de rezistenţă a podului Brooklyn s-a făcut cu un grup de elefanţi de circ din trupa Barnum, conduşi de celebrul Jumbo. Am urmărit cu atenţie traseul în documente şi am aflat direcţia în care au traversat elefanţii podul. Au pornit din Manhattan. Nu am găsit nicăieri dacă s-au întors tot pe pod sau au rămas în Brooklyn. Au fost 21 elefanţi, 7 camile şi 10 dromaderi.

.

AFBVanderbilt Gate

Vanderbilt Gate of Central Park

Este un loc unde tinerii căsătoriţi desfaşoară astăzi şedinţe fotografice. Dar care este trecutul acestei porţi? Ea provine dintr-o casă veche despre care “The New York Times” a scris ca fiind “cel mai frumos spaţiu de locuit din America”. Castelul a fost demolat după numai 40 de ani de la ridicarea lui, deoarece după dispariţia clanului Vanderbilt, nu a avut cine să-l preia. Alice Vanderbilt a fost ultima persoană din familie care a administrat locuinţa. Ea a rămas în istoria oraşului New York pentru organizarea celui mai faimos bal al rochiilor, costumul ei purtând titlul ”Electric Light” – aluzie la descoperirea lui Thomas Edison.

 

.

AFBCentral Synagogue

Central Synagogue

Sinangoga este monument de arhitectură – landmark. A fost construită în 1870-1872 după un model din Budapesta. Pe timpul construcţiei, monumentalitatea sa a stârnit invidie, ceea ce dăuna fenomenului de asimilare. Stilul arhitecturii maure era totuşi acceptat. Are două turnuri octogonale, ce vor să însemne rămăsiţe ale Templului lui Solomon. Ele se termină cu două cupole din cupru în formă de ceapă.
.

Blue Grotto

Blue Grotto – Brooklyn Bridge


Încă de la începerea construcţiei podului (1876), Primăria New York a închiriat compartimentele din pilonii de susţinere pentru a aduna fonduri. Pilonul din partea Manhattan a fost folosit ca depozit de vinuri. A primit numele de Blue Grotto datorită culorii veşmântului fecioarei Maria dintr-un altar de la intrarea în pilon. Temperatura în depozit era constantă, 16°C.

.

Della &WalterChrysler

Walter and Della Viola Chrysler

Walter Chrysler s-a născut în 1875. A condus mai multe societăţi de-a lungul carierei sale: American Locomotive Co., Buick Motor, Willys Overland şi Maxwell. A produs automobilele Plymouth, De Soto şi Chrysler. Clădirea Chrysler a ridicat-o pentru copii săi. La numai 56 de ani se retrage din activitate. Din păcate soţia sa, Della Viola moare după doi ani. Walter a suferit un şoc, din care nu şi-a mai revenit niciodată. A fost numit Omul Anului în 1928 de Time Magazine.

.

.

Penn Entrance in US

Penn Entrance in US

Imaginea prezintă capătul dinspre ocean al zonei Low Manhattan, sau invers – prima zonă de pământ american văzută de către cei sosiți de pe ocean. În mod simbolic, în admirație față de trecut,  aceștia își pot face intrarea în Statele Unite prin terminalele Chelsea, coborând print-o structură preluată din Penn Station.

.

Chandelier of Carnegie

The Chandelier of Carnegie Hall

Carnegie Hall a fost construită de Andrew Carnegie în 1891 pentru Oratorio Society of New York și New York Symphony Society. Arhitectul William Burnet Tuthill a fost însărcinat cu proiectul și a plecat în Europa pentru a se documenta. Acustica sălii a ieșit de o foarte bună calitate, dar aspectul a fost unul nou în raport cu cele văzute în Europa. Publicul dorea totuși un candelabru în sala principală. Deasemenea lipseau balcoanele. În 1991 s-a construit Carnegie Hall Tower, teatrul aliniindu-se astfel la aspectul general din zonă, plin cu zgârâie nori de 60 de etaje.

 .

Beresford Building

Beresford Apartments

Beresford este o clădire cu apartamente de lux. Este înalta de 23 de etaje. A fost terminata cu o lună înainte de declașarea Marii Crize în 1929. Acest aspect a fost subiectul imaginii realizate. Clădirea are retrageri ale centurilor spre vârf impuse de Zoning Resolution. Central Park a fost construit în 1857, și a devenit spațiu de cazare pentru cei rămași pe drumuri în timpul Marii Crize (Hoover Valley).

.

 

Traffic Controller on Holland Tunnel

Tunelul rutier Holland a fost construit în perioada 1920-1927 pe sub râul Hudson și lega Manhattan de New Jersey. Varianta folosirii unui pod era exclusă, datorită lățimii mari a râului. Astfel și tunelul a ridicat probleme datorită lungimii, printre care coordonarea traficului. Americanii au inventat o cabină îngustă “Catwalk”, în care agentul de circulație se putea deplasa fără probleme de-a lungul tunelului la punctele critice. Era un vehicul electric care circula pe șine. Modelul a fost folosit și în Lincoln Tunnel.

.

Low Line

Podul Williamsburg este un pod suspendat din New York, de-a lungul râului East, care leagă partea de est a Manhattan-ului, la Delancey Street, cu cartierul Williamsburg din Brooklyn, la Broadway, lângă autostrada Brooklyn-Queens (Interstate 278). Finalizat în 1903, a fost cea mai lungă întindere de pod suspendat din lume până în 1924. La “aterizarea” podului in Williamsburg se gasea in subteran un imens depou, locul in care intorceau anumite trasee de tramvaie. Timp de mai multe decenii locul a ramas abandonat, degradat. S-au cautat solutii pentru amenajarea unei sere subterane, partea dificila fiind captarea luminii solare. O solutie tehnica a venit recent prin inventarea unei oglinzi parabolice, care deviaza razele soarelui in subteran.

.

Miss Manhattan & Miss Brooklyn

Poarta de acces din Brooklyn către pod avea două piedestale de granit alb, fiecare străjuit de figuri feminine alegorice cunoscute sub numele de „Miss Manhattan” și „Miss Brooklyn” instalate în 1916. Sculptorul responsabil de acestea nu a fost nimeni altul decât Daniel Chester French, cel mai bine cunoscut pentru statuia lui Abraham Lincoln în Memorialul Lincoln din Washington, DC „Miss Manhattan” și „Miss Brooklyn” cântăresc fiecare 20 de tone, măsoară 12 metri înălțime și sunt fabricate din granit, iar același model a fost folosit pentru ambele figuri.Capul ei este împodobit cu o coroană de dauri. În mâinile ei ține o tabletă cu inscripția olandeză „Ein Drach Mackt Maght” („În Uniune există forță”), un indiciu despre originile olandeze din Brooklyn și despre consolidarea destul de recentă din New York din 1898.